Fakturaen

Faktura sendes ut en til to uker etter seremonidagen.
Derfra er det en forfallsdato etter 20 dager, men dersom det er forhold
som gjør at betaling blir vanskelig til forfall er det mulig
å få til en utsettelse eller en nedbetalingsplan.

Kontakt oss

Ring oss på 53 48 05 00
eller
Send oss en forespørsel