Seremoni i kirke

Døden kan være vanskelig å håndtere. Det å miste noen er tungt å ta innover seg og gravferden gjør døden og skillet mer konkret. Det å samles rundt kisten for å ta farvel er ofte et viktig steg i sorgen. Mange kjenner trøst og hjelp i gravferdsgudstjenesten i kirken. Her er det rom for gråt og klage, men også takk for de gode minnene. Når man er medlem i Den norske kirke får man benytte kirken kostnadsfritt, samt organist og gode samtaler med presten.

Kontakt oss

Ring oss på 53 48 05 00
eller
Send oss en forespørsel