Møllendal kapell i Bergen

Møllendal kapell ble tatt i bruk i 1874. Til samme tid sto et kapell ferdig, og i tilknytning til kapellet ble landets første krematorium installert i 1907. Krematoriet ble i 1939 avløst av et nytt krematorium ved Solheim kapell. Det ble i 1971 erstattet av to nye kapeller, Håpets og Troens kapell, som i dag kalles for Store og Lille kapell. De har henholdsvis 50 og 150 sitteplasser.

Kirkegård ved Møllendal kapell

Samlet areal ca. 125 000 m2. Parkmessig behandlet med trær og blomster. I 1971 i alt ca. 26 200 graver, hvorav ca. 20 700 kistegraver og ca. 5 500 urnegraver.

Møllendal kapell – Store kapell: Livssynsnøytralt, 150 sitteplasser, 53 oppmerkete parkeringsplasser med fri parkering i inntil 2 timer. 2 HC-plasser på nedsiden av kapellene, i tillegg til 1 HC-plass oppe ved inngangen

Møllendal kapell – Lille kapell: Livssynsnøytralt, 50 sitteplasser, 53 oppmerkete parkeringsplasser med fri parkering i inntil 2 timer. 2 HC-plasser på nedsiden av kapellene, i tillegg til 1 HC-plass oppe ved inngangen

Kontakt oss

Ring oss på 53 48 05 00
eller
Send oss en forespørsel